İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
 
Tofaş, Dünya Klasında Üretim anlayışı kapsamında Proaktif ve Yalın İş Güvenliği 7 adım yaklaşımını kullanarak işletme sınırları dâhilindeki tüm İnsan Kaynaklarını, güvenli çalışma alanları ve iş güvenliği kültürü yaratarak, iş kazası sonucu yaralanma ve sağlık bozulmalarından korumayı amaçlamaktadır. Ayrıca, İş Sağlığı ve Güvenliği(İSG) Politikası yönetim sistemini kullanarak sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığını hedeflemektedir.
 
Tofaş, son 3 yılda devreye aldığı, İş Güvenliğinde kültür değişimi projeleri ile Kayıp Günlü Kazalanma (LTA) frekansını %95, güvensiz koşulları %95 ve güvensiz davranışları %87 oranında azaltmayı başarmıştır. Ayrıca 2012 yılında iş güvenliğinde 5 üzerinden elde edilen 4 puanlık değerlendirme ile en yüksek başarı notuna ilk ulaşmış FIAT Auto üretim üssü olmuştur. Fabrika, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili birçok konuda FIAT bünyesinde örnek olarak görülmekte ve fark yaratan uygulamaları nedeniyle ziyaret edilmektedir.
 
Tofaş, 2005 yılında FIAT Group Auto içinde OHSAS 18001 belgesini alan ilk fabrika olmuştur.
 
Tofaş, yasal sorumluluk kapsamında, henüz fabrikaya giriş öncesi verilen eğitimler ve üretim alanlarında proseslere özel risklerin yaşayarak öğrenilmesini amaçlayacak şekilde hazırlanmış Dojo İş Güvenliği eğitim alanlarında verdiği periyodik eğitimlerle sadece çalışanlarının değil aynı zamanda ortalamada 17.000 tedarikçi, stajyer, ziyaretçi ve müteahhit firma personelinin İSG kültürünü üst düzeye çekmektedir. Bu amaçla;
 
·         İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri karşılamayı,
·         İş Sağlığı ve Güvenliği iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemeyi,
·         Risk Değerlendirmesi ve Risk Düzeyi Azaltma etkinliklerine her düzeyde katılım için hedefler koymayı,
·         İş sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir "Sıfır İş Kazası" hedefine ulaşmayı taahhüt etmektedir.
 
Ödüller
 
Avrupa Birliği İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU OSHA) tarafından birliğe üye ve aday olan ülkeler kapsamında gerçekleştirdiği, “çalışanlar ve yönetim kademesi ile iş birliği halinde çalışarak risklerin önlenmesi” konulu 2012-13 yıllarını kapsayan yarışmada, Tofaş İş Güvenliği Yönetimi, Türkiye seçmelerini geçerek Avrupa elemelerine gönderilmiş ve burada yüzlerce proje arasından farklı katagorilerde 10 kuruluştan biri olarak seçilmiş ve ödüle layık görülmüştür. Avrupa iyi uygulama ödülleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları kampanyası kapsamında yönetim ve çalışanların birlikte çalışmasını ve risklerin önlenmesini ön plana çıkaracak şekilde tasarlanmıştır.
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
 
Sürdürülebilirlik için , Sağlık ve Güvenlik eğitimi her yıl tekrarlanır ( 6 saat / çalışan ) ve güvenlik kültürünü gelişimine katkı sağlar. Gövde,Montaj,Boya ve Pres üretim alanlarımınzda Güvenlik Simülasyon Eğitim Alanlarına (Dojo Alanları) sahibiz.Bu uygulama; iş istasyonları ve ekipmanların proses simülasyonlarıyla çalışma alanı tehlikelerinin çalışanlara gösterilerek eğitimini amaçlamaktadır.Her üretim birimi için özel tasarlanmış olan bu eğitim alanlarında çalışanlar, potansiyel üretim tehlikeleri ve bunların karşı önlemlerini öğrenirler.Ayrıca her çalışma vardiyası başında kontrol edilmesi gerekli iş güvenliği konularının altı çizilir.Bu alanlarda , kişisel koruyucu ekipman (KKE ) önemini vurgulayan bazı simülasyonlar da vardır.KKE ‘ler kullanılmadığında ve iş güvenliği kurallarına uyulmadığında neler olabileceği çalışanlara uygulamalı olarak gösterilmektedir.Özel olarak hazırlanmış güvensiz iş istasyonlarında; çalışanlar beyin fırtınası ile uygunsulukları ve riskleri saptamaya çalışırlar. Ardından saptanan uygunsuzluk ve risklere karşı önlem belirleyebilmek için kendi aralarında tarşışırlar.Böyle tehlike saptama becerileride bu uygulama ile geliştirilir.
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumluluğu
 
Şirket organizasyonunda  HSE Komitesi tüm operasyonlar için sağlık ve güvenlik konularında sorumludur. HSE organizasyonu; merkezi bir İş Sağlığı&Güvenliği Birimi (4 ISG uzmanı + 4 doktor) ve merkez birime destek veren ana üretim fonksiyonlarında bulunan tam zamanlı ISG uzmanları/temsilcilerinden oluşur.
 
 
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıtları (Nicel Data)
 
 
 
 
 
*Kazalanma frekansı 100.000 saatte bire göre hesaplanmıştır
 
SÜRDÜRÜLEBİLİR , YALIN VE PROAKTİF İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ
 
Sürdürebilirlik fikri, yeniliklerle geleceğe yatırım yapmamızı sağlayan önemli bir etkendir.
 
Bu sebeple Tofaş geleceğini şekillendirmek adına 2006 yılında WCM ile birlikte Adım Adım İş Güvenliği Yaklaşımına da geçmiş oldu. Ana düşünce, sıfır kazaya ulaşmanın şans eseri değil bir seçim haline getirilmesi olmalı.
 
Bahsedilen adım adım iş güvenliği yönetimi yaklaşımı 7 adımda yürütülmektedir.
 
1.ve 2.Adım: Bu adımda iş kazalarının kök neden analizinin yapılması ve bulunan karşı tedbirlerin benzer alanlara yayılımı önemli bir kriterdir.
3.Adım   : Ana kriter risk analizlerinin yapılmasıdır. Bununla birlikte dikkat arttıran ve bazı yasal uyarıları içeren görsel yönetim, müteahhit çalışanlarının yönetimi ve eğitimi ile bakım vb rutin olmayan işler için olası risklerin eliminasyonu bu adımdaki önemli aktivitelerdir.
4.Adım   : Üst yönetimin sahada yaptığı denetimler ve iş güvenliği devriye gezilerini içerir. Bu çalışmalarla rol model olan üst yönetim çalışanlarda motivasyonu arttırır, kültürün gelişimine önemli bir katkı sağlar.
5.Adım   : Bu adımda, yönetimin tam desteği ile çalışanlardan kendi iş güvenliği sorumluluğunu üstlenmesi beklenir. Kişi bazlı uygulamalara katılım iş güvenliği kültürünün gelişimi için önemli ve kritiktir.
6. Adım  : Takım bazlı faaliyetler bu stepte yer alır. Böylece takımların katılımı ile kişilerin  birbirlerinin iş güvenliğine yönelik farkındalığı artması beklenir.
7.Adım   : Çeşitli sağlık kampanyaları, tavsiyeler bu stepte yer alır. Gerçek yaş ve vücut yaşı gibi ölçüm ve analizler yapılır. Ana amaç, kişilerin olası sağlık problemlerine karşı, problem oluşmadan korunabilmesidir.
Lancia Alfa Romeo Fiat Jeep Maserati Ferrari Fer-Mas Bilgi Toplumu Hizmetleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası