TEDARİK ZİNCİRİ

Ar-Ge faaliyetlerini kendi bünyesinde gerçekleştiriyor olması Tofaş için önemli bir avantaj teşkil etmektedir. Bu sayede tasarım ve ürün geliştirme projelerinde tedarikçiler ile ortak çalışma fırsatları artmaktadır. Tofaş Satınalma, diğer Fiat üretim merkezlerinden farklı olarak üretim ile aynı lokasyonda yer almaktadır. Bu durum fabrikadaki iç iletişimi ve tedarikçiler ile olan iletişimi güçlü kılmaktadır. Böylece kalite konusunda ortaya çıkabilecek sorunların da önüne geçilebilmektedir.

Tofaş, çalıştığı tedarikçiler sayesinde önemli bir rekabet avantajı da sağlamaktadır. Tedarikçilerin tasarım ve üretim yetkinliklerinin gelişmesi ile yatırım ve ürün maliyetlerinde düşüş sağlanması ve ortak satınalma faaliyetleri ile maliyet avantajı sağlanması (ham malzeme, lojistik, sarf malzeme, vb. alanlarda) bu rekabet avantajları arasında yer almaktadır. Tedarikçilerin Tofaş’ın ürün geliştirme ve maliyet iyileştirme süreçlerine aktif katılımın sağlanması da ayrı bir rekabet avantajı olarak ortaya çıkmaktadır.
 
Tofaş , Fiat’tan tedarik edilen motor ve şanzıman hariç, %72 oranında yerli ve %28 oranında ithal parça satınalımı gerçekleştirmektedir.

Tofaş, yerli tedarik ettiği parçaları yurt içinde toplam 15 farklı lokasyondan tedarik etmektedir. İthal parçaların satın alma faaliyetleri Fiat Grup Satınalma Bölümü tarafından yapılmakta olup, sadece Tofaş’ın direkt ilişkide olduğu yabancı tedarikçi sayısı 20 civarındadır.
 
Endirekt malzeme ve hizmet tedarikçi sayısı : 1961
Direkt malzeme yerli tedarikçi sayısı : 149
Direkt malzeme ithal tedarikçi sayısı : 20
 
Tedarikçi Seçimi
 

 

Tofaş, tedarikçilerini yan sanayi parkının ihtiyaçları doğrultusunda
seçmektedir. Tedarikçilerin ayrıca belirli kriterleri de karşılaması
gerekmektedir. Bu kriteler:

 

• Otomotiv sektörünün beklentilerini karşılamaya dönük teknik
(kalite/maliyet rekabetçiliği/teslimat performansı) ve organizasyonel
yetkinliklere sahip olmak,
• Finansal açıdan güçlü olmak,
• ISO TS 16949 ve ISO 14001 kalite belgelerine sahip, üretim ve
tasarım yeteneği gelişmiş olmak,
• TOFAŞ’ın PSA (Potential Supplier Assessment) ve PA (Process
Audit) denetimlerinden geçmiş olmak,
• Kalite ve maliyet iyileştirme konularında Tofaş’ın rekabetçiliğine
katkıda bulunabilmek,
• Tofaş ile ilişkilerinde açıklık ve güven esaslı bir iş ortaklığı yaklaşımı sergilemek
 
Standardizasyon
 

 

Tofaş tüm tedarikçilerini ticari verimlilik, kalite ve teslimat gibi alanlarda,standard performans göstergeleri üzerinden değerlendirerek,performanslarını takip etmektedir. Tüm tedarikçiler ile ilgili orta ve uzun vadeli stratejiler, önceden belirlenmiş standard önem ve memnuniyet kriterlerine göre oluşturulmakta ve takip edilmektedir.

 

Tofaş, tüm tedarikçilerine yıllık kalite hedefleri (IP/E ve PPM) vererek performanslarını periyodik olarak izlemektedir.
 
Ayrıca tüm tedarikçilerde, ISO TS 16949 kalite ve ISO 14001 çevre belgesine sahip olma koşulu aranmaktadır. Tüm tedarikçilerin kalite performansları(kırmız/sarı/yeşil) ortak bir platformda (bidlist) anlık olarak izlenmektedir. Tedarikçi parkına alınacak olan firmalar standard olarak PSA denetimine tabi tutulmakta, Parktaki tedarikçiler için de düzenli ve periyodik olarak standard PA ve PDR denetimleri yapılmaktadır.
 
Tedarikçi Firmaların Gelişimi
 
Tofaş, tedarikçilerin gelişimi için birçok çalışmaya imza atmaktadır.
Bu çalışmalar:

 

• Dünya Klasında Üretim (WCM) metodolojisinin 2014 yılı sonuna
kadar 35 tedarikçiyi içine alacak şekilde (2012 yıl sonunda 23 tedarikçi)
yaygınlaştırılması
• Tedarikçiler için problem çözme, planlama, insan hatalarını önleme
konularında uygulamalı eğitimler verilmesi
• Tedarikçiler ile ortak ürün tasarlama ve geliştirme (co-design)
yetkinliklerinin iyileştirilmesi
• Maliyet ve kalite alanında ortaklaşa gerçekleştirilen sürekli iyileştirme
faaliyetleri
• TOFAŞ Akademi çatısı altında verilen eğitimler ile tedarikçilerinin
teknik yetkinliklerinin geliştirilmesi,
• Tedarikçilerin fiziksel risklerinin denetlenmesi, risk yönetimi kapsamında
aksiyon planları oluşturulması ve takibi
• İşçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre konularında tedarikçilere eğitimler
verilmesi
• Özel ve kritik proseslerde, tedarikçilerin alt tedarikçilerinin de
izlenmesi ve geliştirilmesi,
• Tedarikçilerde ortak yürtülen proses iyileştirme çalışmaları
dahil olmak üzere bir çok unsuru kapsanmaktadır.
 
Tedarik zinciri ile ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

Lancia Alfa Romeo Fiat Jeep Maserati Ferrari Fer-Mas Bilgi Toplumu Hizmetleri
Tedarik Zinciri