TOFAŞ, ürün, üretim ve hizmet faaliyetlerinde, sürdürülebilir gelişme ilkesi çerçevesinde yalın ve proaktif, çevre ve enerji yönetim sistemleri uygulamayı ve geliştirmeyi amaçlar.

 

Bu amaçla;                                

Her türlü atık bertaraf işlemini bir doğal kaynak kaybı olarak algılar ve kirliliği kaynağında önleyecek yöntemleri geliştirir.

Enerji verimli süreçlerin tasarımı, ürün ve hizmetlerin temini ile enerji performansını sürekli iyileştirir.

Amaç ve hedefleri periyodik olarak gözden geçirmek ve bunlara ulaşmak için yeterli bilgi, uzman ve ekonomik kaynakların teminini sağlar.

İklim değişikliği ile mücadele için ürün ve süreçlerinde yenilikçi çözümler geliştirir.

Süreçlerinde, bağlı olduğu tüm yasal ve diğer gereklilikler ile uluslararası işletme standartlarına uyumu temel gereklilik olarak kabul eder.

 

Çalışanlarını, taşeronlarını, bayi ve tedarikçilerini eğiterek ve sürekli iyileştirme araçları kullanarak, enerji ve su tüketimlerini, atık oluşumunu, su ve hava emisyonlarını en aza indirmeyi hedefler.

Daha az çevresel etkiye sahip ve daha fazla geri dönüşümlü malzeme kullanılan otomobil, ticari araç ve yedek parçalar üretir.

 
Cengiz EROLDU
TOFAŞ CEO

 

Politika Açılımı

Çevresel etkilerimizi 2020 yılında, 2015’e göre aşağıdaki seviyelerde azaltmayı amaçlıyoruz;
 
 
Çevresel Etkiler
İyileştirme
Enerji Tüketimi
25%
Sera Gazı Emisyonları
26%
Su Tüketimi
22%
Atık Su Emisyonu
82%
Atık Miktarı
15%
Uçucu Organik Bileşikler Hava Emisyonu
14%
 
 
Türk otomotiv sektöründe bir ilk olarak, GRI4 (Global Reporting Initiative) formatına göre; yönetimsel, çevresel ve sosyal faaliyetlerini  “Tofaş Sürdürülebilirlik Raporu” adı altında 2014 yılında ilk kez yayınlayan Tofaş, 2015 yılında da sürdürülebilirlik raporunu tüm değer zinciri ile paylaştı.
Uluslararası değerlendirme kuruluşu EIRIS’ in, Borsa İstanbul bünyesinde yaptığı kapsamlı değerlendirmede, Tofaş, BİST 50 Sürdürülebilirlik Endeksinde yer almaya hak kazanan 29 Türk firmasından biri olmuştur.

2014 yılında yanıtlayarak A bandında yer alan ilk Türk şirketi olan Tofaş, CDP Climate Change programına bu yıl da yanıtlarını sundu. Değerlendirme sonucunda şeffaflık puanı 86’dan 93’e yükselmiştir. İlave olarak bu yıl ilk kez CDP Water programına yanıt verilmiş olup, değerlendirme sonucu AB ortalaması olan  “Management” olarak gerçekleşmiştir.

TOFAŞ, doğrudan CEO'ya bağlı Endüstriyel Operasyonlar Direktörü (Fabrika Müdürü) tarafından yönetilen bir Sürdürülebilirlik Komitesine sahiptir.

TOFAŞ' ta aynı zamanda doğrudan Endüstriyel Operasyonlar Direktörüne bağlı Çevre, Sağlık ve İş Güvenliği Müdürü tarafından yönetilen bir Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu bulunmaktadır.

 
Tofaş Sürdürülebilirlik Yönetimi Organizasyonu:
CEO
Yönetim Kurulu Üyesi
Sürdürülebilirlik Komitesi
Başkan: Endüstriyel Operasyonlar Direktörü
Finans Direktörü
İnsan Kaynakları Direktörü
Kurumsal İlişkiler Direktörü
Çevre, Sağlık ve İş Güvenliği (EHS) Müdürü
Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu
Başkan: Çevre, Sağlık ve İş Güvenliği (EHS) Müdürü
(OHSAS 18001 - ISO 14001 - ISO 14064 - ISO 50001)
Çevresel Sistemler Yöneticisi
Sağlık ve iş Güvenliği Yöneticisi
İnsan Kaynakları Yöneticisi
Kurumsal İletişim Yöneticisi
Kurumsal Yönetim ve Paydaş İlişkileri Sorumlusu
Stratejik Yönetim Süreci ve İş Geliştirme Sorumlusu
Tedarikçi ilişkileri Satınalma Sorumlusu
Üretim Direktörlüğü Sorumlusu
Tedarik Zinciri Sorumlusu
Satış Sonrası Sorumlusu
AR-GE Sorumlusu

 

 

  

TOFAŞ, çevre politikasını, CEO'nun da katılımıyla Sürdürülebilirlik Komitesinde her yıl gözden geçirir.

TOFAŞ Çevre Politikası ve Çevre Yönetimi Sistemi (EHS) kurum içi ve dışı denetçiler tarafından izlenir ve denetlenir.

TOFAŞ, Şirketin faaliyetleriyle ilgili çevresel konulara ilişkin olarak paydaşlarla yıllık bazda yakın ilişkiler kuran bir paydaş irtibat ofisine sahiptir.

TOFAŞ, yeni süreç ve ürün tasarımlarında mevcut en iyi teknikleri uygulamayı taahhüt etmiştir. Dünya Klasında Üretim Sisteminin (WCM-World Class Manufacturing) proaktif, yalın ve yeşil ilkeleri uygulanmaktadır.

 

TOFAŞ, Hissedarları, çalışanları, yan sanayi, satış ve servis alanlarındaki tüm TOFAŞ paydaşlarıyla birlikte, toplumsal sorumluluklarının gereklerini yerine getirir ve doğal çevre ile uyum içinde hedeflerine ulaşır.

TOFAŞ, çevresel faaliyet ve performans sonuçlarını yıllık sürdürülebilirlik raporları ile tüm paydaşları ile paylaşır.


 

 

​ 

​​​
Lancia Alfa Romeo Fiat Jeep Maserati Ferrari Fer-Mas Bilgi Toplumu Hizmetleri
Çevre