Politika
Tofaş, enerji tüketimi ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya odaklanarak süreçlerinin ve ürünlerinin çevre üzerindeki etkisini azaltmaya çalışmaktadır.

Tofaş, ürünlerinde ve süreçlerinde iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yenilikçi çözümler geliştirmeye çalışmaktadır. CO2 emisyonlarını azaltarak iklim değişikliğiyle mücadele etmek her zaman Tofaş’ın stratejileri arasında olmuştur. 2012 yılında Fiat markası, 119,8 gr/km ile Avrupa'da en fazla satılan otomobil markaları arasında en düşük ortalama CO2 emisyonuna sahip marka olarak belirlenmiştir. Tofaş’ın da içinde olduğu Fiat-Chrysler Group, 2020 itibariyle Avrupa'da araçların ortalama CO2 emisyonlarını %20 azaltmayı hedeflemektedir.
 
Tofaş Direktörler Kurulu üyesi olan Endüstriyel Operasyonlar Direktörü, sürdürülebilirlik/iklim değişikliği politikaları ve sürdürülebilirlik/CDP raporlarının geliştirilmesinden sorumludur.
 
Tofaş, sürdürülebilir yönetim planlarının geliştirilmesi ve uygulanması ve yıllık sürdürülebilirlik raporlarının / CDP İklim Değişikliği yanıtlarının hazırlanması için Endüstriyel Operasyonlar Direktörüne bağlı EHS Müdürü tarafından yönetilen bir "Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu" oluşturmuştur.
 
Tofaş çeşitli kamu kuruluşları ile düzenli iletişim ve işbirliği içinde çalışmaktadır.
 
Tofaş, Bölgesel Çevre Merkezi Türkiye (REC) ve TÜSİAD (Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği) tarafından iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve düşük karbonlu bir ekonomiye geçilmesi yönündeki çabaları desteklemek amacıyla kurulan bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan İklim Platformuna 2011'de üye olmuştur.
 
Tofaş, Otomotiv Sanayi Derneği üyesi olarak, OSD aracılığı ile otomotiv sektörüne yönelik düzenlemelerin ve standartların geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Türkiye Hükümetine sunulan önerilerden biri yüksek karbon emisyonuna sahip ve 15 yaşın üzerindeki araçların trafik tescillerinin iptal edilmesidir.
 
Tofaş, iklim değişikliğiyle mücadele için global politikaların devreye alınması ve global çapta eyleme geçilmesi yönünde çağrıda bulunan uluslararası bir şirketler beyanı olan “2˚C Challenge Communique”i imzalamıştır.
 
Tofaş, sera gazı emisyonlarını 2011 yılını baz alarak kısa vadede (2016'ya kadar) %15, uzun vadede (2020'ye göre) %30 düşürmeyi hedeflemektedir.
 
Tofaş, 2020 itibariyle Avrupa'da araçların ortalama CO2 emisyonlarını %20 azaltmayı hedeflemektedir.
 
Tofaş, üçüncü kişiler tarafından sera gazı emisyonlarının düşürülmesinin teşvik edilmesinde çeşitli ürünler ve hizmetler aracılığıyla aktif rol oynamaktadır. Tofaş’ın CO2 emisyonlarının düşürülmesine dair yaklaşımı, her bir pazarın ekonomik, coğrafi ve yakıt gereksinimleri sağlanmaya devam edilirken acil ve anlamlı sonuçlar elde etmek amacıyla konvansiyonel ve alternatif teknolojilerin bir arada kullanılmasını temel almaktadır.
 
Bu anlamda Tofaş şunları hedeflemektedir:
 
- Konvansiyonel motorların çevre performansını optimize etme
- Alternatif yakıt kullanımını artırma
- Konvansiyonel olmayan tahrik sistemleri geliştirme
- Araç enerji talebini azaltma
- Emisyonları azaltacak sistemler tasarlama
- Son kullanıcılarla iletişime geçme ve farkındalıklarını artırma
 
Araçların çevre üzerindeki etkisi son kullanıcıların sürüş modelinden etkilenmektedir. Eco-Drive müşterilerle iletişime geçmek ve onları sürüş kaynaklı emisyonları azaltmaya teşvik etmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu kullanıcı dostu uygulama sürücülere tarzlarını yakıt tüketimini optimize edecek şekilde değiştirebilmeleri için kişiye özel ipuçları vermektedir.
 
Tofaş aynı zamanda, yakıt tasarrufu ve daha düşük emisyon sağlamak amacıyla araçların gereken şekilde bakımlarının yapılması, böylece araçların mükemmel durumda tutulmaları ve sistemlerinin gereken şekilde çalışması hususlarına müşterilerinin dikkatini çekmektedir.

Lancia Alfa Romeo Fiat Jeep Maserati Ferrari Fer-Mas Bilgi Toplumu Hizmetleri
Politika