Tofaş, sürdürülebilir bir değer zinciri yaratmayı, sürdürülebilir iş başarısının temel gerekliliklerinden biri olduğuna inanmaktadır. Tofaş, kendi iş etiği ve çalışma normlarını benimseyen sürekli gelişim odaklı bir değer zinciri oluşturmak için çalışmaktadır. Bu doğrultuda, değer zincirinin en önemli iki unsuru olan tedarikçi ve bayilerinin iş başarılarının ve üretkenliklerinin artırılmasına katkı sağlamaktadır. Tedarikçi ve bayilerinin gelişimini tasarladığı eğitim programlarıyla desteklemektedir.

Yetkili Bayi Ve Servis Ağı

Tofaş’ın ileri lojistik ve dağıtım yetkinliği, gelişmiş satış sonrası hizmet olanakları, bayileri ile kurduğu uzun soluklu ve güvene dayalı iş ilişkileri; önemle üzerinde durduğu müşteri memnuniyetini sürekli yükselten etkenlerdir.

Tofaş’ın temsil etmekte olduğu markaların bayi ağı; satış, servis, yedek parça olarak yapılandırılmıştır. Tofaş bayi ağının tamamına yakını entegre tesis olarak müşterilere hizmet vermektedir. 3S olarak tanımlanan bu bayi ağı yapısı, aynı alanda sıfır araç satışı ve satış sonrası hizmetleri birlikte sunmaktadır. Bunun yanı sıra kasko, trafik sigortası, araç kredisi gibi hizmetler de birçok Tofaş bayisinde müşterilere sunulan hizmetler arasındadır.

Fiat, Alfa Romeo ve Jeep® markalarına hizmet veren Tofaş bayi ağında 2017 yılı itibariyle, 74 adet Fiat, 15 adet Alfa RomeoJeep® ana bayisi bulunmaktadır. Toplam 112 satış ve 130 servis noktasıyla müşterilerine hizmet veren Fiat markası, satış ve servis yaygınlığı bakımından Türkiye’de ilk üç marka arasında yer almaktadır. Fiat bayi teşkilatında, 5.270 kişi istihdam edilmektedir. İşlerinde sektör ortalamasının üzerinde tecrübeye sahip, uzun yıllardır bu markalara yatırım yapmış bayilerden oluşan Alfa RomeoJeep® bayi teşkilatında ise toplam 325 kişi çalışmaktadır.

Tedarikçi Profili

Tofaş, tedarikçilerinin öncelikle kendi ortak hedefler doğrultusunda hareket etmelerini beklemektedir. Tedarikçi seçiminde adaylardan beklediği temel kriterler, otomotiv sektörünün beklentilerini karşılamaya dönük teknik ve organizasyonel yetkinliklere sahip olmaları, finansal açıdan güçlü olmaları, kalite ve maliyet iyileştirme konularında Tofaş’ın rekabetçiliğine katkıda bulunabilecek kapasitede olmaları, sektördeki gelişmeleri ve iyi uygulamaları takip ederek iş süreçlerine entegre ediyor olmaları, Tofaş’ın süreç ve çalışma normlarına yönelik denetimlerinde başarıyla geçmiş olmalarıdır.

Tofaş’ın yurt dışı tedarik faaliyetleri büyük ölçüde FCA satın alma organizasyonu ile birlikte yürütülmektedir. Yerel satın alma faaliyetlerini yürütürken, dışa bağımlılığın azaltılması ve Tofaş’ın yerlileştirme hedefi doğrultusunda, öncelik yerel tedarikçilere verilmektedir. Tofaş’ın 2017 yılında, motor ve şanzıman hariç satın aldığı parçaların %71’ini yerel tedarikçilerden temin edilmiştir. 151 yerel firmadan direkt malzeme ve parça, 1.814 yerli firmadan endirekt malzeme ve hizmet tedariki sağlanmıştır.

​ Tedarikçi Gelişim Planı Stratejileri

Tofaş tedarikçilerinin gelişimlerine ve rekabet güçlerinin artırılmasına önem vermektedir. Tedarikçilerinin ürün tasarımı, organizasyonel ve teknik gelişim, kalite, maliyet iyileştirme, fiziksel ve finansal riskler, üretim süreç iyileştirme, ortak satın alma gibi birçok alanda gelişimine katkı sağlayacak faaliyetler yürütmektedir.

WCM’nin (World Class Manufacturing) Tedarikçilerde Yaygınlaştırılması:Tofaş tedarikçilerinin WCM metodolojisini iş modellerine entegre etmeleri, böylelikle WCM Programı’nı sahiplenmeleri amacıyla WCM’nin tedarikçilerde yaygınlaştırılması çalışmaları yürütmektedir. Kalite ve maliyet bakımından iyileştirme sağlayan yenilikçi uygulamaları tedarikçileriyle paylaşmaktadır. Bu kapsamda 2017 yılında, 30 tedarikçide yaygınlaştırılan LCA Low Cost Automation) projesinin gelecek dönemde 20 yeni tedarikçide yayılımı hedeflenmektedir. Tedarikçilerin üretim süreçlerinde verimliliği artırmayı amaçlayan “Setup Süreleri İyileştirme Projesi” ise 2018 yılında 10 tedarikçide uygulamalı olarak hayata geçirilecektir.

Tedarikçilere Dönük Tofaş Akademi Eğitimleri:Tofaş’ın sahip olduğu teknik bilgi birikimi Tofaş Akademi aracılığı ile eğitime dönüştürerek tedarikçilerle paylaşılmaktadır. 2017 yılında tedarikçilere açık 58 eğitim modülünden 68 tedarikçinin 1.135 çalışanı yararlanmıştır. Yine dönem içerisinde, belirli tedarikçilerin kalite, proje ve lojistik gibi önemli alanlardaki yetkinliklerinin gelişimine dönük “UP” (Yetkinliklerini Uygula Gelişimini Planla) programı devreye alınmış, bu kapsamda 2017 yılsonu itibariyle 14 tedarikçinin 56 çalışanı temel eğitimlerini tamamlamıştır. Tedarikçilerin UP programı ile gelişim yolculuğu 2018 yılında da uzmanlık alanlarına özgü hazırlanmış eğitimlerle sürdürülecektir.

Tedarikçiler İçin Yönetim Projeleri:Tedarikçilerin yönetim becerilerini geliştirmek üzere insan kaynakları ve iş süreçlerinin verimliliğinin yükseltilmesi amacıyla problem çözme, planlama, diagnoz yetkinliklerinin gelişimi ve tedarikçi organizasyonel yetkinliklerinin artırılması çalışmalarına 2017 yılında da devam edilmiştir.

Tedarikçi Oryantasyonu:Tedarikçilerin ilişkide oldukları Tofaş iş süreçleri hakkında sağlıklı bilgilenmelerini sağlamak üzere yıl içinde 37 tedarikçinin 113 çalışanı “Sinerji” adlı organizasyonla bilgilendirilmiştir.

Tedarikçi İK Zirvesi:Tedarikçilerin İK süreçlerinin gelişimine dönük başarılı uygulama örneklerinin paylaşıldığı GO (Gelişime Odaklan) Zirvesi’ne 2017’de 74 tedarikçi katılmıştır.

Tedarikçi Çevre Eğitimleri ve Denetimleri

Tofaş, tüm malzeme tedarikçilerinden 2018 yılına kadar ISO 14001 belgesi almalarını zorunlu tutmaktadır. Tüm direk malzeme tedarikçilerinin % 90’ı ISO 14001 belgelidir. Aynı zamanda Tofaş, tedarikçilerinde WCM Çevre denetimlerini başlatmıştır.

Tedarikçi seçiminde, satın alınacak ürün veya hizmetin performans ve maliyet değerlendirmesinin yanı sıra tedarikçilerin çevresel performansı da çevresel değerlendirme kriteri olarak dikkate alınmaktadır.

2000/53/EC Direktifi doğrultusunda, yan sanayilerden temin edilen tüm parçalarda kurşun, civa, kadmiyum ve +6 değerlikte krom bulunmaması için denetim yapılır ve tüm parçalar IMDS Sistemi ile denetlenmektedir. Ayrıca Tofaş’ta kullanılan tüm malzemelerde GADSL (Global Automotive Declarable Substance List) normuna uygun uygun olarak yasaklı kimyasalların kullanımına izin verilmemektedir.

Tofaş, tedarikçilerinin eğitim ve gelişimine önem vermektedir. Bu amaçla özel bir departman kurularak hem tedarikçi eğitimleri ve bilgi paylaşımları yapılmakta hem de belirli periyotlarda tedarikçiler performansları açısından denetlenmektedir.

Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi

Tofaş, sürdürülebilirlik risklerini tedarik zincirinin geneli için değerlendirmektedir. Tofaş, tedarik zincirinde gerçekleşebilecek çevresel, sosyal ve ekonomik riskleri öngörebilmek, yönetmek, izlemek, gerekli faaliyet planlarını önceden oluşturmak amacıyla proaktif metotlar benimsemektedir. Tedarikçilere, sürdürülebilirlik risklerinin yönetiminde bilgi sahibi olmaları yönünde ve finansal ve operasyonel destek sağlanmaktadır.

Tofaş, üretimde kalite ve sürekliliği güvence altına almak adına tedarikçilerinin ticari verimlilik, kalite, teslimat gibi alanlardaki performansını belirlenmiş standartlar üzerinden takip ederek değerlendirmektedir. Tofaş, hedeflenen performans ve uygulama seviyesine erişmenin tedarikçinin kendisi için de gelişim sağlayıcı bir unsur olduğu yönünde farkındalıklarını artırmaya çalışmaktadır.

Tofaş, tedarik zincirinde riskleri etkin ve kapsamlı denetim çalışmalarıyla tespit etmektedir. Tedarikçi denetimlerinde çevre, iş sağlığı ve güvenliği, çalışan gelişimi konularının da dahil olduğu geniş bir kapsamda yürütülmektedir. Tofaş, denetimlerin ardından, hazırlanan gelişim planlarıyla tedarikçilerin performanslarını iyileştirmelerine destek vermektedir. 2017 yılında gerçekleştirilen denetim çalışmaları kapsamında, 26 tedarikçi sosyal kriterler bakımından, 14 tedarikçi çevre kriterleri bakımından değerlendirilmiştir.

Tofaş, tedarik zincirindeki finansal risklerin tespiti için bağımsız üçüncü bir kuruluş desteği ile Finansal

Risk Yönetimi Departmanı vasıtasıyla denetimler gerçekleştirmektedir. 2017 yılında, 48 tedarikçi firmanın finansal risk değerlendirmesi yapılmış ve gereken noktalarda planlama gerçekleştirilmiştir.