​​

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

“TOFAŞ Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü’nün BT servislerinde iş sürekliliğini yönetmekteki amacı; Bilgi Teknolojileri süreçlerinde bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek içeriden ve/veya dışarıdan gelebilecek, kasıtlı veya kazayla oluşabilecek tüm kesintilerden korunması ve iş süreçlerinde etkin, doğru, hızlı bir biçimde kullanılması ve bu hizmetlerin taahhüt edilen seviyelerde sağlanmasıdır. TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. yönetimi verilen BT hizmetlerinde hedeflenen İş sürekliliği politikalarını sürekli desteklemeyi ve ihtiyaç duyulan kaynağı sağlamayı taahhüt eder. ”

TOFAŞ bu İş Sürekliliği Politikası ile aşağıda yer alan kazanımları hedeflemektedir;

  • - ISO/IEC 22301:2012 ‐ İş Sürekliliği Yönetimi Standardı uygulama ilkelerini yerine getirmek,
  • - İş Etki Analizleri ile tespit edilmiş, TOFAŞ Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğünün verdiği kritik servis hizmetlerinin kabul edebileceği düzeyde en kısa sürede işlevsel hale getirmek,
  • - İş ile ilgili mevcut ve gelecekteki tehditleri belirlemek ve bunları doğru yönetmek,
  • - Felaket/Kriz/Olayın boyutlarını en hızlı ve doğru şekilde değerlendirmek ve gerekli aksiyonların hızlıca alınmasını sağlamak,
  • - Ortaya çıkan/çıkabilecek sorunları ve sonuçlarını, gerekli önlem ve kontrol noktalarını değerlendirmek,
  • - Müdahale hızı ve karar noktalarında çabukluğu artırmak,
  • - İş Sürekliliği konularında İç ve dış iletişimi yönetmek,
  • - TOFAŞ BT hizmetleri ile ilişkili, şirket itibar kaybına neden olabilecek riskleri ve gelişmeleri yönetmek,
  • - Tedarikçilerin, müşterilerin, pay sahiplerinin, çalışanların, yasal mercilerin, gereksinimlerini yerine getirmek ve menfaatlerini gözetmek,
  • - Çalışanlarına İSYS ile ilgili düzenli bilgilendirme yapmak ve eğitimler vermektir.

​​