ÇEVRE VE ENERJİ POLİTİKASI

Tofaş, ürün, üretim ve hizmet faaliyetlerinde, sürdürülebilir gelişme ilkesi çerçevesinde yalın ve proaktif çevre ve enerji yönetim sistemleri uygulamayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda Tofaş;

  • - Her türlü atık bertaraf işlemini bir doğal kaynak kaybı olarak algılamakta ve kirliliği kaynağında önleyecek yöntemleri geliştirmektedir.
  • - Enerji verimli süreçlerin tasarımı, ürün ve hizmetlerin temini ile enerji performansını sürekli iyileştirmektedir.
  • - Amaç ve hedefleri periyodik olarak gözden geçirmek ve bunlara ulaşmak için yeterli bilgi, uzman ve ekonomik kaynakların teminini sağlamaktadır.
  • - Risk ve fırsatları değerlendirerek, sürdürülebilirliğe yönelik stratejik adımları planlamakta ve uygulamaktadır.
  • - İklim değişikliği ile mücadele için ürün ve süreçlerinde yenilikçi çözümler geliştirmektedir.
  • - Süreçlerinde, bağlı olduğu tüm yasal ve diğer gereklilikler ile uluslararası işletme standartlarına uyumu temel gereklilik olarak kabul etmektedir.
  • - Çalışanlarını, taşeronlarını, bayi ve tedarikçilerini eğiterek ve sürekli iyileştirme araçları kullanarak; enerji ve su tüketimlerini, atık oluşumunu, su ve hava emisyonlarını en aza indirmeyi hedeflemektedir.
  • - Üretilen araçlar ve yedek parçalarda, daha az çevresel etkiye sahip ve daha fazla geri dönüşümlü malzeme kullanmak için çözümler geliştirmektedir.

Tofaş’ın çevre vizyonu; proaktif ve yalın yönetim araçları kullanarak, &ldDünya Klasında Çevre Yönetim Sistemi” kurmaktır. Şirket’in temel ilkesi, sıfır atık/sıfır kayıp hedefine ulaşmak için, “arıtmak değil, hiç kirletmemektir.”

Tofaş, Çevre ve Enerji Politikası’nın gereği olarak atıkları kaynağında azaltmayı ve mümkün olduğunca fazla geri kazanımı hedeflemektedir. Bu kapsamda üretim süreçlerinde oluşan endüstriyel atıkların %100’ü malzeme geri kazanımı için ve çimento sektöründe hammadde ve enerji kaynağı olarak kullanılmakta, böylece “Sıfır Atık Bertarafı” hedefine ulaşılmaktadır.

Enerji yönetim uygulamalarını “ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı”na uygun şekilde yapılandıran ve sektöründe ilk belgelendirilen firmalardan biri olan Tofaş, aynı standardın 2017 yılında yapılan denetiminde “Sıfır Uygunsuzluk” alarak belgelendirmesini devam ettirmiştir.

Enerji verimliliği çalışmalarıyla düşük karbon ekonomisine geçişi destekleyen Tofaş, aynı zamanda İklim Platformu’nun da kurumsal üyesidir. Gerçekleştirilen yüzlerce enerji verimliliği projesi sayesinde, enerji yoğunluğunu azaltma trendi sürdürülmektedir.

Yeni yatırımlarda veya makine ekipman değişikliklerinde Kanban (üretim yönetim sistemi) süreci oluşturularak, BAT (en uygun tekniklerin kullanılması) uygulaması sistematik hale getirilmiş, çevre ve enerji verimliliği çalışmaları standardize edilmiştir.

2011 yılında otomotiv sektöründe bir ilk olarak gerçekleşen Sera Gazı Emisyonu Raporları, 2017 yılında da ISO 14064 Standardı’na göre bağımsız kurumlarca doğrulanmıştır. Yapılan doğrulama sonuçlarına göre, fabrika genelindeki enerji verimliliği çalışmalarının sonucunda Tofaş’ın sera gazı emisyon değerlerinde azaltım sağlanmıştır. Tofaş, 2017 yılında gerek yasal merciler gerekse paydaşlarınca yapılan çevresel denetimlerde “Sıfır Uygunsuzluk”la başarılı olarak değerlendirilmiştir.

​​​​