AB Projeleri
Üniversite İşbirlikleri
Ar-Ge Merkezleri ve Araştırma Enstitüleri

Tofaş Ar-Ge Merkezi, ürün ve süreçleri geliştirmek için farklı sektörlerden paydaşlarla iş birliği yaparak, üzerinde çalıştığı ileri araştırma projeleri ile verimlilik sağlamakta, sosyal ve çevresel sorunlara çözümler üretmektedir. Bu kapsamda, Avrupa Birliği ve Tübitak tarafından aldığı destekler ve bu platformların yarattığı iş birliği fırsatları ile Tofaş, katma değeri yüksek, yenilikçi, çevre dostu projeler geliştirilmektedir. Tofaş Ar-Ge Merkezi, 2021 ve 2022 yıllarında 13 Avrupa Birliği (AB) projesinin kabulünü alarak içinde yer aldığı AB araştırma projeleri sayısını 31’e çıkarmış ve bu projeler kapsamında 260’ı aşkın uluslararası proje ortağıyla çalışmıştır.

Türkiye’nin ürün geliştirme merkezi olarak uluslararası tanınırlığının artması ve gelişebilmesi için ön koşullardan biri, ar-ge değer zincirinin tüm unsurlarının birlikte ele alınmasıdır.

Tofaş; ortak tasarım geliştirme, yerel mühendislik firmalarının örgütlenmesi ve üniversitelerle iş birlikleri konularına özel önem vermektedir. Üniversite-sanayi iş birliği projelerini, teknoloji geliştirme çalışmalarına paralel olarak yürüten Tofaş Ar-Ge Merkezi, son 16 yılda 18 farklı üniversiteyle yaklaşık 130 projede ortak çalışmıştır.TOFAŞ Ar-Ge, ulusal ve uluslararası birçok Ar-Ge merkezi ve Araştırma Enstitüsü ile işbirlikleri gerçekleştiriyor.