6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, aşağıdaki formu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.
Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasını bu bağlantı üzerinden okuyabilirsiniz.
Müşterilerin kişisel verilerinin işlenmesi aydınlatma metnini bu bağlantı üzerinden okuyabilirsiniz.
Diğer başvuru yöntemleri
Başvurularınız için bu bağlantıda yer alan dokümanı doldurup imzalayıp, aşağıdaki yöntemleri takip ederek başvuru yapabilirsiniz.
Yazılı Olarak Başvuru
Başvuru yöntemi: Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla Başvuru yapılacak adres: Büyükdere Caddesi, Tofaş Han No: 145 Zincirlikuyu 34394, İstanbul Başvuruda gösterilecek bilgi: Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla
Başvuru yöntemi: Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile
Başvuru yapılacak adres: tofas@tofas.hs02.kep.tr
Başvuruda gösterilecek bilgi: E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru
Başvuru yöntemi: Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle Başvuru yapılacak adres: tofas.kvkk@tofas.com.tr Başvuruda gösterilecek bilgi: E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru
Başvuru yöntemi: Mobil imza/e-imza içerecek biçimde Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Başvuru yapılacak adres: tofas.kvkk@tofas.com.tr Başvuruda gösterilecek bilgi: E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.