​​ 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Tofaş, Dünya Klasında Üretim anlayışı ile Proaktif İş Güvenliği yaklaşımını kullanarak işletme sınırları dahilindeki tüm İnsan Kaynaklarını; iş kazası sonucu yaralanmalardan ve sağlık bozulmalarından korumayı hedefler.

Bu amaçla;

  • - İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri karşılamayı,
  • - İş Sağlığı ve Güvenliği iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesin benimsemeyi,
  • - Risk Değerlendirmesi ve Risk Düzeyi Azaltma etkinliklerine her düzeyde katılım için hedefler koymayı,
  • - Performans kayıtlarına göre gözden geçirilen İş Güvenliği hedeflerini sürekli iyileştirmeyi, taahhüt eder.

​​​